Anlita oss - vi kan marknaden

Har du en arbetstopp, tillfälliga vakanser eller behov av kompletterande kompetens? Inga problem, vi löser det. Våra kompetenta och engagerade konsulter är redo att anta era utmaningar.


Att hyra en eller flera konsulter från Medhouse är en enkel och flexibel lösning.
Vi har 19 års erfarenhet av Life Science-branschen, god marknadsinsikt och stor förståelse för våra kunders behov. Tack vare vår genomtänkta, inarbetade och noggranna rekryteringsprocess hittar vi rätt person med rätt kompetens.
Vi tar ansvar genom hela uppdraget, både gentemot dig som kund och
dig som anställd konsult.


Här kan du läsa mer om våra områden:


Det är enkelt att arbeta med oss på Medhouse.

Kontakta oss - vi hjälper dig!