Vi är specialiserade på att hyra ut konsulter till läkemedelsbranschen i Norden.